Coronavirus Information på dansk / Information in English

Publikationer fra Sundhedsstrategier i ikke-konventionelle behandlingsformer – Københavns Universitet

Sundhedsstrategier > Publikationer

Forskningsprojektets publikationer 

Bøger

Pedersen, I.K. (i samarbejde med Høybye-Mortensen, M., Stelter, R. & Baarts, C.): Kampen med kroppen. Aternativ behandling i et bruger- og samfundsperspektiv. Aarhus Universitetsforlag, 2012.

Artikler, peer-reviewed

 • Pedersen, Inge Kryger: Lytninger i alternativ behandling – en fænomenologisk analyse i Tidsskriftet Antropologi, 69, 2014, 45-63. 
 • Grünenberg, Kristina: Susceptible bodies: Exploring the emergence of susceptibility in the CAM practices of acupuncture and reflexology. (Submitted til Health’: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, Sage, november 2014).
 • Pedersen, Inge Kryger, Hansen, Vibeke Holm & Grünenberg, Kristina: The Emergence of Trust in Clinics of Alternative Medicine (submitted til Sociology of Health & Illness i oktober 2014)
 • Pedersen, Inge Kryger: 'It can do no harm': Body maintenance and modification in alternative medicine acknowledged as a non-risk health regimen. Social Science & Medicine, 90, 2013, 56-62.
 • Pedersen, Inge Kryger & Baarts, Charlotte: 'Fantastic Hands' – but no Evidence: The Construction of Expertise by Users of CAM i Social Science & Medicine, 2010, 71, 1068-75.
 • Baarts, Charlotte & Pedersen, Inge Kryger: Derivative Benefits: Exploring the Body through Complementary and Alternative Medicine i Sociology of Health & Illness, 31(5), 2009, 719-733.
 • Baarts, Charlotte: Stuck in the middle: Research ethics caught. Qualitative Research, 9(4), 2009, 423-439.
 • Paterson, C., Baarts, C., Launsøe, L. & Verhoef, M: "Evaluating complex interventions: a critical analysis of the 'outcomes' concept" i BMC Complementary and Alternative Medicine. 2009; vol. 9, nr. 18.
 • Pedersen, Inge Kryger: I grænselandet mellem optimering og helbredelse. Alternativ behandling som medicinsk forbedringsteknologi i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 11, 2009, 87-103.

Working papers

 • Baarts, C: Risk in Action – reflexology users’ construction of outcomes of reflexology.
 • Hansen, V.H.: Nature as a drug. Asthma patients' views of alternative medicine
  Hansen, V.H.: When medicines meet. Forms of care in conventional and alternative treatments for asthma

Papers og præsentationer fra konferencer

 • Pedersen, I.K., Grünenberg, K. & Hansen, V.H.: The Emergence of Trust in Clinics of Alternative Medicine. XVIII ISA World Congress of Sociology, Yokohama, juli 2014.
 • Pedersen, I.K.: Uncertainties and trust in alternative medicine. dansk sociologkongres, København, januar 2014.
 • Pedersen, I.K., Hansen, V.H. & Grünenberg, K.: "Creating Trust among Users of Alternative Medicine". Nordic Sociology Congress, Reykjavik, august 2012.
 • Hansen, V.H. & Pedersen, I.K.: "Creating Health: Asthma Patients' Experiences of Trust when Combining Conventional and Alternative Medicine". Nordic Sociology Congress, Reykjavik, august 2012.
 • Pedersen, I.K.: ”You are free from unwanted side-effects”. Alternative medicine acknowledged as a no-risk health regime". The Sociology of Risk - Theoretical Perspectives. International konference ved Københavns Universitet, januar 2011.
 • Pedersen, I.K.: Hvad er en effekt? Kropslige oplevelser blandt brugere af alternative behandlingsformer [What is an effect? Bodily experiences among users of alternative medicine] Dansk sociologkongres, Ålborg, januar 2011.
 • Pedersen, I.K.: “Somatopia: In the Borderland between Optimization and Healing", Making the Future: Sociological Approaches to Models and Projections in Economics, Health and Climate Change, Forskningsseminar, Københavns Universitet, oktober 2010.
 • Pedersen, I.K.: "Alternative medicine acknowledged as a no-risk health regime: A sociological perspective on CAM clients’ bodily experiences", ICCMR 2010, The 5th International Congress on Complementary Medicine Research, Tromsø, maj 2010.
 • Pedersen, I.K.: Optimering eller helbredelse? Alternativ behandling som medicinsk forbedringsteknologi  (Optimization or curing? Alternative medicine as an enhancement technology]. Dansk sociologkongres, Copenhagen, januar 2010.
 • Grünenberg, K: Healing relations? An exploration of the ideas and practices of practitioner relationships in acupuncture and reflexology. Dansk sociologkongres, København, januar 2010.
 • Pedersen, I.K.: “'Fantastic Hands' – but no Evidence: The Construction of Expertise by Users of CAM". Re-visiting Expertise. On Experts and Knowledge, Konference ved institut for medier, kognition og kommunikation, Københavns Universitet, november 2009.
 • Pedersen, I.K.: "'You are free from unwanted side-effects': Alternative medicine acknowledged as a no-risk health regime". The 9th conference of European Sociological Association, Lissabon, september, 2009.