Coronavirus Information på dansk / Information in English

Sundhedsstrategier i ikke-konventionelle behandlingsformer – Københavns Universitet

Billede af smartwatch med pulsmåler. Foto: Colourbox

Baggrund for projektet

En stadigt voksende andel af den danske befolkning søger alternativ behandling.

Behandlingsformerne er uden for den offentlige sygesikring og er derfor dyre at benytte sig af i forhold til konventionel behandling. Samtidig er der oftest ingen videnskabelig evidens for, at de virker helbredende på veldefinerede sygdomme.

Hvorfor har næsten halvdelen af den voksne befolkning på et eller flere tidspunkter i løbet af livet benyttet sig af behandlingsformer uden for det etablerede behandlingssystem?

Dette forskningsprojekt omhandler klienter og patienters brug af ukonventionelle behandlingsformer, deres motiver for at opsøge behandlingen og de effekter, de oplever af den.

Forskningsprojektet er finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE).

Forskningsprojektets formål

Formålet med forskningsprojektet er at belyse sociale og kulturelle aspekter ved anvendelse af forskellige behandlingssystemer. 

Projektet består af tre delprojekter, der udføres eller er udført ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Læs mere om de tre delprojekter.

De deltagende forskere er lektor, ph.d. Inge Kryger Pedersen, lektor, ph.d. Charlotte Baarts, post doc, ph.d. Kristina Grünenberg og ph.d.-stipendiat Vibeke Holm Hansen.

Se projektets publikationer og forskningsaktiviteter.